Dzień 1

29 września

czwartek

Otwarcie Forum

9.30

I Blok merytoryczny

9.35 – 14.00

Jak przygotować i przeprowadzić udany projekt informatyczny z perspektywy projektów, które poniosły klęskę

Cyberbezpieczeństwo wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Optymalizacja druku oraz przepływu dokumentacji w placówkach ochrony zdrowia

Przerwa kawowa

11.20 – 11.35

Poczta elektroniczna, kalendarze i wewnętrzny obieg informacji za pomocą systemu Zimbra jako narzędzia podnoszącego bezpieczeństwo danych medycznych

• problemy klasycznego podejścia do poczty elektronicznej
• zamiana nośników USB na lokalne repozytorium dokumentów
• kalendarz jako element integrujący i porządkujący współpracę międzywydziałową

Ucyfrowienie i rozwiązania informatyczne jako wsparcie codziennej pracy. Przykłady praktyczne wdrożonych rozwiązań

System zarządzania danymi kardiologicznymi w placówce ochrony zdrowia - możliwości i korzyści dla pacjenta, personelu i administracji zasobami sieciowymi szpitala

Cyberbezpieczeństwo nie za miliony - wykorzystanie narzędzi FOSS jako szansa na długoterminowe bezpieczeństwo

• kampania pishingowa – case study
• darmowy system NAC
• dostępne platformy bezpieczeństwa do wykrywania zagrożeń oraz reagowania na incydenty
• system kopii bezpieczeństwa

Zachowaj kontrolę nad outsourcingiem i usprawnij jego rozliczanie. Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym.

Obiad

14.00 – 15.00

II Blok merytoryczny

15.00 – 18.00

Taktyki i techniki cyberprzestępców z wykorzystaniem MITRE, czyli jak skutecznie chronić dane i infrastrukturę szpitala

• identyfikacja i monitorowanie zagrożeń atakami hakerskimi sprofesjonalizowanych grup przestępczych w ramach MITRE ATT&CK™ (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge)
• MITRE ATT&CK™ jako powszechnie dostępna baza wiedzy na temat taktyk i technik stosowanych przez hakerów, oparta na rzeczywistych obserwacjach
• modele zagrożeń oraz przeciwdziałania zagrożeniom przełamywania zabezpieczeń systemów informatycznych

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym dla sektora ochrony zdrowia

Procedury Cyberbezpieczeństwa - checklista IT w stanach alarmowych

Przerwa kawowa

16.30 – 16.45

Centralizacja logów poprzez system Graylog – optymalizacja i zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT w szpitalu

• obowiązek zbierania logów – więc czemu tego nie robimy?
• jak nawet najprostszy log może nas uchronić przed konsekwencjami finansowymi lub prawnymi
• przejście od modelu wyspowego w stronę centralizacji, analityki i automatyzacji
• jak wdrożenie Graylog wpłynęło na przyszłe zakupy sprzętu i oprogramowania

Jak skutecznie podnieść bezpieczeństwo danych w placówkach medycznych

Czas wolny

18:00 – 19:00

Kolacja i integracja

19.00

Dzień 2

30 września

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.00

III Blok merytoryczny

9.00 – 12.15

Integracja systemów szpitalnych poprzez API GLPI – sposób na sprawniejsze funkcjonowanie jednostki

• co robić, gdy system HIS nie daje tego, czego oczekują użytkownicy
• dane mają przy pacjencie czyli odejście od papieru i przejście na urządzenia mobilne
• zarządzanie aparaturą medyczną w GLPI
• łatwe zlecanie i zamawianie leków – lepsza praca apteki szpitalnej

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych szpitala - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Przerwa kawowa

10.30 – 10.45

Instalacja i aktualizacja oprogramowania za pomocą Chocolatey

• klasyczny model instalowanie oprogramowania w organizacji vs korzystanie z repozytorium paczek
• zalety darmowych rozwiązań automatyzacyjnych – uporządkowanie, intuicyjność oraz krótki czas wdrożenia w praktyce

Zaawansowane narzędzia informatyczne teleporadą na bolączki sektora ochrony zdrowia

Urządzenia oraz rozwiązania wspomagające środowisko druku w placówkach ochrony zdrowia

Podsumowanie Forum

12:15 – 12:45