Absolwent Politechniki Częstochowskiej, informatyk i logistyk. Od 2000 roku związany z szeroko pojętym sektorem publicznym. Wieloletni kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej. Obecnie specjalista ds. cyfryzacji i infrastruktury teleinformatycznej. Od 2010 roku koordynator i certyfikowany kierownik projektów informatycznych w edukacji i służbie zdrowia. Specjalista prawa zamówień publicznych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się: techniki zarządzania projektami, zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie środowiskiem ICT.