Forum Informatyków Ochrony Zdrowia

Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących i nowych wymogów, które nakładane są na placówki medyczne.

Konferencja poświęcona działaniom w obszarze e-zdrowia oraz praktycznemu wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w szpitalach i innych placówkach medycznych. W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa infrastruktury IT i ciągłości jej działania, ochrony danych osobowych pacjentów, czy interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi systemami wykorzystywanymi w ochronie zdrowia.

W programie

wykłady, prezentacje i warsztaty

01

Integracja systemów szpitalnych poprzez API GLPI

sposób na sprawniejsze funkcjonowanie jednostki

02

Jak przygotować i przeprowadzić udany projekt informatyczny?

Czego możemy się nauczyć z doświadczeń innych?

03

Centralizacja logów poprzez system Graylog

optymalizacja i zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT w szpitalu

04

Poczta elektroniczna, kalendarze i wewnętrzny obieg informacj

za pomocą systemu Zimbra

Partnerzy

wydarzenia

Partner strategiczny

Partnerzy główni

Partnerzy specjalni

Partnerzy standard

Prelegenci

przedstawiciele ministerstw, jednostek z regionów, dystrybutorów rozwiązań IT, prawnicy

Z poprzedniej edycji

Organizator

Poznajmy się!
organizator

Miesięcznik „IT w Administracji”