Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Menadżer IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Obecnie sprawuje stanowisko kierownika Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za realizację wielu projektów, w tym kilku regionalnych. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Posiada szerokie kompetencje w zakresie IT, m.in.: elektronizacji, tworzenia strategii IT, planowania i kontroli budżetów, optymalizacji kosztów, zarządzania projektami, przygotowywania dokumentacji przetargowej (OPZ), monitorowania infrastruktury i usług, prowadzenia audytów informatycznych, wdrażania i administrowania systemami teleinformatycznymi. Jest zwolennikiem wolnego oprogramowania Open Source.

Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu m.in. elektronizacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji i danych osobowych. Autor wielu artykułów o tematyce informatycznej.